Zelené potraviny Green Ways a Diabetes mellitus

V našší populaci je nyní evidováno přes 750 000 diabetiků, předevšším s diabetem II. typu. Kažždoročně
přibývá zhruba 70 000 nových onemocnění cukrovkou. To jsou čísla, vzhledem k celkovému počtu
obyvatel v ČR, nesmírně vysoká a varující.

Zelené potraviny a diabetes   Mladý ječmen Green Ways je známý svou schopností příznivě
   obvlivnit 
zvýšenou hladinu krevního cukru.

   Mladý ječmen Green Ways využžívá pro ovlivňování zvýššené hladiny
   glykémie především svůj adaptogenní účinek.
   Dokáže totiž upravovat stav jednotlivých orgánů a jejich činnost k
   normálu.

   Zásadotvorný účinnek Mladého ječmene Green Ways upravuje průchod
   cukrů skrze střevní stěny, se kterým má běžně překyselené tělo problém.

   U cukrovky se účinek Mladého ječmene Green Ways projevuje na několika úrovních:

  1. Tou nejdůležžitější je stimulace endokrinní (insulinotvorné či insulin produkující) funkce slinivky.
    Mladý ječmen Green Ways povzbuzuje činnost buněk Langerhansových ostrůvků a tím zvyššuje tvorbu insulinu.
    Velmi důležžitou vlastností Mladého ječmene Green Ways je schopnost hojit záněty, které jsou častou příčinou pošškození slinivky.  
    Odhojením zánětu slinivky Mladý ječmen uchrání mnoho buněk před jejich definitivním zničením.
  2. Dalšší úrovní, je zlepššení funkce vššech ostatních buněk těla, které za pomoci insulinu cukr z krve přijímají a využžívají jej k získání energie pro svou činnost. Mladý ječmen tak snižžuje takzvanou insulinorezistenci, tedy neschopnost buněk těla cukr vstřebávat.
  3. Také upravuje i činnost biliárního systému a tedy i vývodu žžlučových cest, který anatomicky úzce souvisí s vývodem slinivky. Často do střeva ústí společně a problém žžlučových cest často nepříznivě projevuje ve správné činnosti slinivky.

V lidském těle souvisí vššechno se všším a o to více je třeba ocenit komplexní účinek Mladého ječmene Green Ways na organismus (o všech účincích čtěte zde). Mnohdy zdánlivě nesouvisející zdravotní obtížže mohou mít společný původ.

Zelené potraviny Green Ways jsou vzhledem ke svému silnému imunostimulačnímu efektu i významnou prevencí
vzniku nejrůznějšších onemocnění vznikajících na základě snížené imunity. Také Diabetes mellitus je onemocnění tzv. autoimunitní, tedy jde o onemocnění s nesprávnou "funkcí" imunitního systému. V tomto ohledu jsou Zelené potraviny Green Ways vynikajícím pomocníkem.
         _____________________________________________________________________________________

Studie sledující vliv Mladého ječmene Green Ways na zvýššenou hladinu krevního cukru potvrdila, žže opravdu lze od Mladého ječmene v tomto ohledu očekávat velkou pomoc.

Studii prováděli MUDr. Lacina a MUDr. Tělupilová.
Při této studii byly sledovány dvě skupiny pacientů, pacienti užívali 2x denně 1 gžus Mladého ječmene Green Ways po dobu 6 měsíců.
1. skupina - diabetes mellitus II. typu na dietě a podávaných lécích (antidiabeticích)
2. skupina - diabetes mellitus II. typu na inzulínu

1. skupina:  po ukončení studie se zlepšila:
               hladina glykemie u 95% respondentů
               hladina GHBA% u 100% respondentů

2. skupina: po ukončení studie se zlepšila:
               hladina glykemie u 27% respondentů
               hladina GP u 60% respondentů
               sekundární příznaky u 87% respondentů
     U této druhé skupiny respondentů je nejdůležitějším účinkem stabilizace stavu (GHBA% a GP) a tím zvýšení
     kvality života
. Záměrem u této skupiny je zastavení negativního progresu nemoci, zabránění vzniku
     komplikací typických pro tuto závažnost onemocnění (cukrovkářské nohy, apod.).

Závěr lékaře:

Upacientů s diabetem mellitem na dietě či užžívajících perorální antidiabetika lze při užžívání Mladého
ječmene Green Ways očekávat:
1. zlepššení hladiny glykémie
2. stabilizaci hodnot GHBA
3. zlepššení subjektivních pocitů pacienta.

U pacientů s diabetem mellitem na insulinu a s významně pošškozenou či zcela zničenou endokrinní
funkcí slinivky lze od Mladého ječmene Green Ways očekávat předevšším:
1. stabilizaci hladiny glykémie a tím prevenci hyperglykémie nebo hypoglykémie
2. prevenci komplikací, které cukrovku v pokročilých stádiích doprovází

U komplikací jižž přítomných pak lze očekávat jejich zmírnění či vymizení.

Nejvýznamnějšším účinkem Mladého ječmene Green Ways je stabilizace stavu (GHBA%, GP) pacienta, protože
tak se docílí zvýšení kvality jejich života.
Pozitivní účinek Mladého ječmene Green Ways na organismus nemusí vžždy nutně znamenat projev zlepššení,
ale lze jej spatřovat i ve stabilizaci onemocnění a v zabránění vzniku či oddálení nástupu případných komplikací.

O ceně a dávkování zelených potavin čtěte zde...