Zelené potraviny a Lymeská borelióza

Včas nepodchycená Lymeská borreliósa je považována za nemoc nevyléčitelnou.


   Její symptomy jsou velmi nepříjemné:
   výrazná celková únava a rychlá unavitelnost, dlouhodobě lehce zvýšené  
   teploty, bolesti hlavy, svalů, kloubů a celkový dyskomfort. Při výskytu
   borrelie v mozkomíšním moku jde o velmi závažné a bolestivé onemocnění.

   Mladý ječmen Green Ways nejen že od těchto nepříjemných 
   symptomů ulevuje, ale také pozitivně mění laboratorně sledované
   hodnoty protilátek IgG a IgM.

   Za negativní se považuje rozmezí hodnot 0 - 900, hraniční hodnoty jsou
   v rozmezí 900- 1100 a pozitivní výsledek je nad 1100.

STUDIE:
MUDr. Lacina provedl studii, při které pacienti s borreliosou zařadili do svého denního režimu džus z Mladého ječmene Green Ways – 1 gram ráno,  1 gram večer. Tento test trval 3 měsíce.
Byli vybráni pacienti mající subjektivní obtíže a v laboratorním nálezu pozitivní alespoň jednu ze sledovaných hodnot, přitom nesměli být současně léčeni antibiotiky, pokud možno po celou sledovanou dobu.

Z výsledků vyplývá, že:

lehkou subjektivní úlevu pocítilo 40 % sledovaných,
střední úlevu pocítilo 50 % sledovaných
výraznou úlevu pocítilo 10 % sledovaných.

Laboratorní hodnoty IgG i IgM celkově poklesly v 80 % případech, 20 % zůstalo téměř bez odezvy.
Zcela upravit hodnotu IgG se podařilo u 10 % případů, hraničních zůstalo 10 % případů a nad hranicí normy zůstalo 80 % případů.
Hodnota IgM se zcela upravila u 40 % sledovaných, hraniční zůstala u 30 % a pozitivní nález přetrval u 20 % sledovaných.

Vezměme v úvahu, že test trval "pouze" 3 měsíce. Tedy při delším užívání budou výsledky ještě o něco lepší. Podrobné výsledky studie jsou k dispozici, je možné je zaslat e-mailem.

Vezmeme-li v úvahu, že ani antibiotickou léčbou se často nedaří laboratorní hodnoty upravit, nebo že po krátkém období zlepšení, kdy se hodnoty zcela upraví a jsou vysazena antibiotika, se opět hodnoty protilátek zvyšují a antibiotická léčba musí být opakována, je dosažený efekt produktu Mladý ječmen velmi dobrý. Jeho dlouhodobé užívání jistě pomůže projevy chronické borreliósy stabilizovat a udržet v takových mezích, aby nemusela být příliš často využita léčba antibiotiky. Pro akutně zjištěnou lymeskou borreliósu jistě platí, že léčba antibiotiky je nejspolehlivějším postupem, jak nemoc v počátečním stádiu vyléčit. I v tomto případě je produkt Mladý ječmen více než vhodné použít jako spolehlivě protizánětlivě působící podpůrný prostředek.

Více o obecných účincích Zelených potravin Green Ways čtěte zde...

Více o ceně a dávkování zelených potravin čtěte zde...